15 روش بستن بند کفش

ما لباس‌های زیبا، تناسب عالی و کفش‌های جدید به تن می‌کنیم، اما اغلب به بند کفش و نحوه بستن آن‌ها توجه نمی‌کنیم. ممکن است ساده به نظر برسد، اما بستن و گره زدن بندهای کفش به صورت نامرتب می‌تواند ظاهر لباس و کفش شما را نامرتب جلوه دهد. در حالی که بستن بند کفش کار نسبتاً ساده‌ای به نظر می‌رسد، از اینکه بدانید چند روش بستن بند کفش وجود دارد، شگفت‌زده خواهید شد. روش‌های مختلفی برای بستن بند کفش وجود دارد، در این راهنمای سایت خرید کفش زنانه کادنزا 10 روش بستن بند کفش را با هم مرور می‌کنیم.

تاریخچه مختصری از بستن بند کفش

مردم از زمان‌های قدیم از نوعی نخ برای بستن کفش‌ها استفاده می‌کردند. اما بند کفش‌هایی که امروزه می‌شناسیم از سال 1790 زمانی که هاروی کندی انگلیسی در سال 1790 حق اختراع طرح بند کفش را به ثبت رساند، وجود داشته است. 

بیشتر بخوانید: ۷ روش تضمینی برای تمیز کردن کفش سفید

چند راه برای بستن کفش وجود دارد؟

اگر اعداد را خرد کنید، بیش از یک تریلیون راه برای بستن بند کفش‌هایتان وجود دارد، با این فرض که کفش شما شش جفت سوراخ دارد، که مقدار استاندارد است. روش بستن بند کفش در سوراخ‌ها بر ظاهر کفش تأثیر می‌گذارد. برخی از این گزینه‌های روش بستن بند کفش ممکن است سریع‌ترین گزینه نباشند، اما ظاهری جدید و متفاوت را به ظاهر کفش شما تزریق می‌کنند.

 1. بند کفش ضربدری

متداول‌ترین روش بستن بند کفش، بند متقاطع یا ضربدری است. این سبک بستن بند کفش اصلاً پیچیدگی ندارد و فقط بندها از روی سوراخ‌ها وارد شده و یکی یکی از آن‌ها عبور داده می‌شوند. به این روش بستن بند کفش، بند خیابانی نیز گفته می‌شود زیرا معمولی و راحت است و به پای شما فضایی برای نفس کشیدن می‌دهد تا بتوانید در قدم‌های خود راحت باشید.

 • هر دو انتهای بند کفش باید از طریق دو سوراخ پایین کفش وارد شوند و طول هر دو یکسان باقی بماند.
 • بند کفش سمت چپ را بردارید و آن را از بالای سوراخ دوم سمت راست عبور دهید. 
 • دقیقاً همین کار را با بند کفش دیگر انجام دهید و آن را از بالای سوراخ بعدی در سمت چپ عبور دهید.
 • بستن بند را به این ترتیب ادامه دهید و به یاد داشته باشید که هر بند کفش را از بالای سوراخ پایینی عبور دهید.

بند کفش ضربدری

۲. بند کفش سبک اروپایی

روش بستن بند کفش سبک اروپایی یکی از پر طرف‌دارترین مدل‌های بند کفش است. در این روش بندها از بالا تمیز و مرتب به نظر می‌رسند در حالی که یک الگوی زیگزاگ در زیر به آنها اجازه می‌دهد به راحتی سفت شوند.

 • هر دو انتهای بند کفش را از هر یک از سوراخ‌های پایین کفش عبور دهید.
 • بند کفش سمت چپ را بردارید و آن را به سمت بالا و از سوراخ آزاد بعدی سمت راست عبور دهید.
 • بند کفش سمت راست را بردارید و آن را به سمت بالا و از سوراخ سوم در سمت چپ عبور دهید. اکنون باید یک سوراخ خالی در سمت چپ وجود داشته باشد.
 • بند کفش سمت راست را به سمت پایین در این سوراخ آزاد قرار دهید، که باید دقیقاً مقابل آن باشد.
 • این روند را تا زمان تکمیل دنبال کنید و مراحل بالا را برای هر بند کفش تکرار کنید.

بند کفش اروپایی

۳. بند کفش زیگزاگ

این روش بستن بند کفش برای مربی‌ها یا برای افزودن شخصیت به کفش‌های مجلسی عالی است.

 • هر دو انتهای بند کفش را در هر یک از سوراخ‌های پایین کفش قرار دهید.
 • بند کفش سمت چپ را از سوراخ آزاد بعدی سمت راست عبور دهید.
 • همین کار را با بند کفش دیگر انجام دهید. آن را از اولین سوراخ آزاد سمت چپ عبور دهید.
 • بند کفش سمت راست را بردارید و آن را از سوراخ بعدی سمت چپ عبور دهید.
 • همین کار را با بند کفش دیگر انجام دهید و این روش را تا پایان کامل تکرار کنید.

بند کفش زیگزاگ

4. بند کفش گره مخفی

اگر بند کفش‌های خود را مرتب دوست دارید، روش بستن بند کفش گره مخفی مناسب‌ترین گزینه برای کفش‌های شما است.

 • هر دو انتهای بند کفش را از طریق دو سوراخ پایین کفش عبور دهید و طول یکسانی را روی هر دو بند کفش چپ و راست بگذارید.
 • به کفش نگاه کنید، بند سمت چپ را از سوراخ طرف راست بعدی وارد کنید، در حالی که انتهای آن به سمت بالا باشد.
 • اکنون بند کفش سمت راست را به سمت بالا و از سوراخ سوم در سمت چپ عبور دهید و از سوراخ دوم خارج شوید. اکنون باید یک سوراخ خالی در سمت چپ وجود داشته باشد.
 • بند کفش سمت راست را بردارید و از روی آن عبور دهید و آن را از سوراخ خالی سمت چپ وارد کنید. این مرحله باید یک نوار مستقیم دیگر روی کفش ایجاد کند.
 • دقیقاً همین کار را با بند کفش سمت چپ انجام دهید و آن را ضربدری کنید و از طریق سوراخ خالی روبروی آن به سمت پایین عبور دهید. اکنون باید سه نوار مستقیم روی کفش داشته باشید.
 • به این ترتیب بستن بند کفش‌ها را ادامه دهید، هر بند کفش را به سمت مخالف خود عبور دهید تا نوارهای مستقیم جدیدی روی کفش ایجاد کنید. 

5. روش جایگزین گره مخفی بند کفش

در این بخش شما را شیوه دوم بستن بند کفش مدل گره مخفی آشنا می‌کنیم.

 • یک انتهای بند کفش را از سوراخ اول، مرحله داخلی (یعنی سوراخ سمت چپ نزدیک به پاشنه کفش راست) قرار دهید و آن را بکشید تا قسمتی از بند کفش بیرون بماند.
 • بند کفش را از زیر و از سوراخ بیرونی دوم عبور دهید.
 • بند را مستقیماً از طریق دومین سوراخ پله داخلی عبور دهید.
 • بند را از زیر و از سوراخ پنجم مرحله داخلی عبور دهید.
 • بند کفش مستقیماً از سوراخ پنجم بیرونی عبور دهید.
 • بند کفش را از زیر و از سوراخ چهارم بیرونی عبور دهید.
 • بند را مستقیماً از سوراخ چهارم داخلی عبور دهید.
 • بند کفش از زیر و از سوراخ سوم داخلی عبور دهید.
 • بند را مستقیماً از سوراخ سوم بیرونی عبور دهید.
 • بند کفش ا از زیر و از اولین سوراخ بیرونی عبور دهید.
 • اگر در کنار آن بند کفش بیشتری نسبت به دیگری دارید، طول اضافی بند کفش بلندتر را از وسط تا کنید، انتهای تا شده را با انتهای بند کفش کوتاه‌تر کنار هم قرار دهید، و این روش را برعکس کنید تا بند کفش به عقب برگردد. دو انتهای باقی‌مانده بند کفش خود را ببندید.

بند کفش گره مخفی

۶.بند کماندو

روش بستن بند کفش کماندو برای بستن سریع بند چکمه‌ها عالی است. در این روش یکی از بندهای کفش به طور دائم در سوراخ پایین محکم می‌شود، تا شکل یک الگوی S به هم پیوسته در جلوی چکمه اجرا شود و انتهای دیگر بند برای بستن گره در بالای کفش به صورت آزاد استفاده می‌شود. 

 • انتهای بدون گره را بردارید و آن را مستقیماً از طریق سوراخ پایینی مخالف عبور دهید.
 • اکنون آن را به سمت بالا و از طریق سوراخ دقیقاً بالای آن عبور دهید، قبل از اینکه دوباره به پایین و از سوراخ مخالف عبور کنید.
 • این مرحله را روی هر سوراخی تکرار کنید تا به بالای کفش برسید. حالا یک گره دیگر ببندید.

۷. بندکشی پنجره

اگر کفش‌های دویدن شما باعث ایجاد یک نقطه فشار ناخوشایند در بالای پای شما می‌شوند، روش بستن بند کفش پنجره می‌تواند به کاهش مشکل کمک کند.

 • بند کفش را تا جایی که درست زیر نقطه فشار قرار دارد باز کنید.
 • با رفتن مستقیم به سمت سوراخ بعدی و سپس عبور دادن بندها از روی آن، مجدداً بند بزنید.
 • بستن بقیه کفش خود را به روش معمول خود تمام کنید.

۸. روش قفل کردن پاشنه

وقتی پاشنه پای شما محکم در کفش قفل نباشد، پای شما می‌تواند به جلو بلغزد و انگشتان پا به جلوی کفش شما برخورد کند. اگر متوجه شدید که پاشنه‌هایتان در کفش‌هایتان لیز می‌خورد، این روش بستن بند کفش می‌تواند به رفع مشکل شما کمک کند.

 • بند کفش‌هایتان را به طور معمولی از سوراخ‌ها عبور دهید، تا به دومین سوراخ از بالا در هر طرف برسید.
 • به‌جای عبور دوباره، هر بند کفش را در همان سمت بالا بکشید و آن را در سوراخ بالایی همان طرف قرار دهید. شما یک حلقه تشکیل می‌دهید.
 • بند کفش سمت چپ را از حلقه‌ای که اکنون در سمت راست ایجاد کرده‌اید وارد کنید.
 • این کار را برای بند کفش دیگر نیز تکرار کنید.
 • انتهای بند کفش را چند بار به سمت بالا و بیرون بکشید تا حلقه‌ها به سمت پایین جمع شوند تا بند کفش را در هر طرف محکم نگه دارند.
 • کفش‌های خود را مانند حالت عادی ببندید و از پاشنه‌های بدون لغزش خود لذت ببرید.

بیشتر بخوانید: راه‌کارهای موثر برای مراقبت از کفش چرم

۹. بندهای رنگی

اگر دوست دارید تغییراتی را روی مدل کفش‌هایتان ایجاد کنید می‌توانید از بندهای رنگی برای ایجاد تغییر در ظاهر کفشتان استفاده کنید. در این بخش روش بستن بند کفش با دو بند رنگ مختلف را مرور می‌کنیم. 

 • دو بند با رنگ‌های متضاد و متناسب با رنگ کفش به دلخواه انتخاب کنید.
 • بند کفش رنگ اول را از داخل سوراخ دوم کفش عبور بدهید.
 • همان بند را از سوراخ سوم همان ردیف سوراخ‌های کفش خارج کنید.
 • بند کفش رنگ اول را از قسمت رویی سوراخ سوم ردیف مقابل رد کنید.
 • سپس از قسمت زیرین سوراخ پنجم در همان ردیف سوراخ‌های کفش عبور دهید.
 • از سوراخ انتهای همان ردیف بند کفش رنگ اول را رد کنید و از داخل سوراخ انتهای ردیف مقابل عبور بدهید و اضافه بند کفش رنگ اول را به وسیله قیچی برش بزنید.
 • بند کفش رنگ دوم را به همان ترتیبی که بند کفش رنگ اول را از داخل سوراخ‌ها عبور دادید، روی کفش ببندید و انتهای بندها را به هم گره بزنید.

۱۰. گره مخفی و ضربدری

ترکیب روش بستن بند کفش موازی و ضربدری یکی دیگر از روش‌های بستن بند کفش است. در این روش بستن بند کفش کافی است ابتدا برای چهار سوراخ پایینی کفش، بند‌ها را مدل گره مخفی ببندید سپس برای چهار سوراخ وسط از مدل ضربدری استفاده کنید و برای چهار سوراخ بالایی نیز بند را به روش گره مخفی عبور دهید.

۱۱. بستن بند کفش به روش شطرنجی

یکی از عجیب‌ترین و سخت‌ترین روش‌های بستن بند کفش، روش شطرنجی است. همان‌طور که از اسمش مشخص است، بعد از بستن این روش، ظاهر بندها به شکل صفحه شطرنج درمی‌آید. ممکن است روش شطرنجی برای همه راحت نباشد، اما قطعا برای آن‌هایی که با میله و کاموا سروکار دارند کار سختی نخواهد بود!

برای انجام آن از دو بند با رنگ‌های متضاد استفاده کنید. به عنوان مثال به سراغ دو رنگ سفید و مشکی بروید. نحوه بستن به این صورت است که ابتدا باید انتهای یکی از بندها را گره بزنید و از سوراخ اول عبور دهید. بقیه بند را به شکل مستطیل از زیر حفره‌ها عبور دهید تا قسمت‌های کناری بند مخفی بمانند و فقط خطوط صاف روی کفش دیده شود.

در مرحله بعد باید سر بند دوم، از سوراخ اولی از بخش بالا خارج شود و دقیقا مانند بافتنی، چند ردیف از زیر و روی بند قبلی رد شود. در آخر هم بند دوم را از سوراخ اولی در قسمت پایین عبور دهید و آن را گره بزنید. این گره را می‌توانید در بخش بالای کفش هم انجام دهید.

بستن بند کفش به روش شطرنجی

۱۲. بستن بند کفش به روش توری و مشبک

توری و مشبک یکی از زیباترین روش‌هایی است که می‌توانید از آن برای بستن بند کفش کتانی استفاده کنید. این روش با وجود ساده بودن، در آخر ظاهری پیچیده و جذاب به خود خواهد گرفت. روش توری و مشبک را باید با اولین حلقه‌ها در نزدیک پنجه شروع کنید.

 • در مرحله اول باید یک سر بند را از قسمت زیر وارد اولین حلقه از سمت چپ و سر دیگر بند را وارد اولین حلقه از سمت راست کنید.
 • ادامه بند سمت چپ را از روی کفش رد کرده و داخل سومین حلقه از بالا در سمت راست کنید و ادامه بند را از زیر به داخل حلقه یکی به آخر در سمت راست نزدیکی مچ وارد کنید.
 • بعد از خارج کردن بند از حلقه یکی به آخر از سمت راست، آن را به داخل حلقه دوم از قسمت پنجه در سمت چپ وارد کنید.
 • ادامه بند را هم از قسمت زیر به حلقه سوم سمت چپ وارد کنید. دوباره کمی از بند باقی می‌ماند. بعد از اینکه آن را از بالای حلقه سوم خارج کردید، به زیر آخرین حلقه در سمت راست وارد کرده و از بالای آن خارج کنید.
 • حالا می‌توانید ردیف‌های مورب بند را از سمت چپ به راست روی کفش ببینید.
 • حالا نوبت به سر دیگر بند می‌رسد.
 • سر دیگر را بعد از اینکه از اولین حلقه در سمت راست خارج کردید، به ترتیب از زیر اولین خط مورب، بعد از روی دومین خط و در آخر هم از زیر سومین خط مورب رد کنید و آن را به داخل چهارمین حلقه سمت چپ وارد کنید.
 • ادامه بند را از زیر وارد پنجمین حلقه کنید و سپس به صورت زیر و رو از خط‌های مورب بگذرید و روند قبل را تکرار کنید. تا جایی پیش بروید که بند از زیر وارد آخرین حلقه سمت چپ شود. در آخر هم دو سر بندی را که از بالای دو حلقه دو طرف خارج شده‌اند به هم گره بزنید.

بستن بند کفش به روش توری و مشبک

۱۳. بستن بند کفش به روش نردبان

در این روش بستن بند کفش، پا دارای ثبات بهتری خواهد بود؛ چون روش نردبان فضای کفش را کمی تنگ‌تر می‌کند و باعث می‌شود پا در داخل کفش نلغزد. از این روش علاوه بر کتانی، برای بستن بند چکمه‌های بلند یا کفش‌های کوهنوردی هم می‌توان استفاده کرد. روش انجام آن به صورت زیر است؛

 • ابتدا باید یک سر بند را از زیر وارد حلقه اول سمت راست کنید و آن را از روی حلقه آخر این ردیف خارج و بعد از گذر از زیر زبانه، از قسمت زیر به داخل حلقه‌ی آخر سمت چپ هدایت کنید.
 • سپس ادامه بند را از بالا، وارد حلقه اول از ردیف سمت چپ کنید. دو طرف بند را خوب بکشید تا طول یکسانی در هر طرف داشته باشید.
 • سپس ادامه‌ بند را از سمت چپ از زیر به حلقه‌ی دوم هدایت کنید و بعد از خروج از قسمت رویه به داخل حلقه‌ی دوم سمت راست وارد کنید. این روند را یک در میان ادامه دهید تا درنهایت بند از زیر به حلقه‌ آخر در سمت چپ وارد شود.
 • این مسیر را برای سمت راست نیز تکرار ‌کنید. با این تفاوت که بعد از خروج بند از زیر حلقه‌ اول، ادامه‌ آن به صورت یک در میان به حلقه‌های بعدی وارد می‌شود؛ یعنی بند بعد از خروج از حلقه‌ اول سمت راست، به زیر حلقه‌ سوم در همین ردیف وارد می‌شود. بند در آخرین حلقه دو لایه خواهد بود.

بستن بند کفش به روش نردبان

۱۴. بستن بند کفش به روش دو خط مورب و متقاطع

این مورد یکی از روش‌های خلاقانه برای بستن بند کفش بوده و مناسب افرادی است که دلشان نمی‌خواهد در هر بار پوشیدن و درآوردن کفش، بندها را مدام ببندند و باز کنند؛ بنابراین توصیه می‌شود دو سر انتهای کار را گره آزادی بزنید تا پا به راحتی به کفش وارد شده و از آن خارج شود. روش انجام آن به صورت زیر است؛

 • شروع فرآیند با حلقه‌های نزدیک به پنجه است. در مرحله نخست باید بند را از روی حلقه اول در طرف راست وارد کنید.
 • بعد از اینکه از زیر زبانه کفش عبور کرد، ادامه بند را از قسمت زیر وارد حلقه اول در ردیف سمت چپ کنید.
 • در مرحله بعد، بند را از سمت چپ به صورت مورب از قسمت رویه کفش رد کنید و به آخرین حلقه در سمت راست وارد کنید. سپس حلقه اول سمت راست را به حلقه آخر سمت چپ وصل کنید. توجه داشته باشید ادامه بندی که از حلقه آخر سمت چپ خارج می‌شود باید بلندتر از سمت دیگر باشد.
 • ادامه بند سمت چپ را از بالا به زیر حلقه دوم سمت چپ وارد کنید و بعد از عبور از روی کفش، به حلقه دوم از بالا در سمت راست وارد کنید.
 • در این مرحله ادامه بند را از زیر به حلقه سوم وارد کرده و این حلقه را از قسمت روی کفش به حلقه موازی خود در سمت چپ وصل کنید. این روند را تا جایی تکرار کنید که به دومین حلقه ردیف چپ از سمت پنجه برسید.
 • در آخر بدون اینکه بند به حلقه آخر وارد شود، باید آن را از زیر لبه‌های کفش به طرف بالا هدایت کنید و به صورت پنهان در زیر زبانه گره بزنید.

بستن بند کفش به روش دو خط مورب و متقاطع

۱۵. بستن بند کفش به روش بندهای صاف و فاصله‌های یکسان

این روش به صورت خطوط صاف روی کفش ظاهر شده و استایل شما را مرتب و منظم نشان می‌دهد. از این روش برای کفش‌هایی استفاده کنید که تعداد حلقه‌های پرچ شده آن‌ها زوج باشد. روش انجام آن به صورت زیر است؛

 • این روش را نیز از قسمت پنجه شروع کرده و بند را از زیر دو حلقه موازی اول رد کنید تا فاصله این دو حلقه در رویه کفش با بند پر شود.
 • باید در هر دو طرف بندهایی به یک اندازه داشته باشید. در این مرحله بند را از زیر حلقه اول وارد حلقه دوم سمت چپ کنید و ادامه آن را از روی کفش به داخل حلقه دوم سمت راست ببرید.
 • حالا به صورت یک در میان ادامه بند را وارد حلقه چهارم در همین ردیف کنید و سپس آن را از قسمت رویه کفش به حلقه چهارم سمت چپ هدایت کنید. این روند را تا انتها ادامه دهید.
 • برای سمت دیگر هم همین مسیر را اجرا کنید. فقط باید بند را از زیر حلقه اول سمت راست به حلقه سوم وارد کنید و ترتیب یک در میان را ادامه دهید. در آخر هم انتهای هر دو طرف بند را از آخرین حلقه‌ها خارج کرده و به هم گره بزنید.

بستن بند کفش به روش بندهای صاف و فاصله‌های یکسان

بیشتر بخوانید: ۲۰ ایده برای تزیین کفش

سخن پایانی

یکی از سخت‌ترین مشکلاتی که افراد به طور کلی با آن روبرو هستند بستن بند کفش محکم و سریع است، اگر به دنبال یادگیری یا آموزش اصول روش بستن بند کفش اسپرت دخترانه هستید، در این راهنمای 10 راه خلاقانه برای بستن بند کفش خود پیدا خواهید کرد. برخی رویکردی کاربردی دارند، برخی شیک‌تر. اما همه آنها فرصتی را برای شما فراهم می‌کنند تا فردیت و روحیه خالق خود را بیان کنید. اجازه دهید کفش‌هایتان هرجا که می‌روید با استایل شما صحبت کنند.

استفاده از مطالب و تصاویر سایت پیگرد قانونی دارد و تمامی حقوق مادی و معنوی سایت مربوط به کادنزا می باشد

طراحی و توسعه توسط گیو

ورود / ثبت نام

رمز عبور را فراموش کرده ام

گفتگو را شروع کنید

پشتیبان آنلاین
سلام!
چطور می تونم کمک تون کنم؟